lördag 15 februari 2014

Styrelsen 2014/2015

Här är Turister Utan Gränsers nya styrelse! 

Ordförande: Rosanna Buhay
Vice Ordförande: Lena Raattamaa
Kassör: Carl-Johan Bredberg
Sekreterare: Camila Barraza
Marknadsföringsansvarig: Clas Wallin
Ledamöter: Jenny Rydiander, Tomas Fernandez, Elin Strandell, Evelina Sellén, Nicolas Holst och John Fredholm.

fredag 24 januari 2014

Kallelse till årsmöte 2014

Hej!

Härmed välkomnar Turister Utan Gränser dig till 2014s årsmöte.

Datum: onsdag 12/2
Tid: kl 15-19
Plats: MA231

TUGs stadgar säger att minst 20% av föreningens medlemmar måste medverka för att årsmötet ska kunna hållas. Det är därför viktigt att så många som möjligt av våra medlemmar deltar och tycker till om föreningens framtid. Propositioner, dagordning samt ansökningar till den nya styrelsen har skickats till alla medlemmar via mail.

Dessutom! Kandidaterna för posterna ordförande, vice ordförande, kassör, marknadsföringsansvarig samt sekreterare har mottagit ett mail angående tid och datum för en kort intervju med de avgående styrelsemedlemmarna, som sedan kommer gå ut med en rekommendation för respektive post innan årsmötet.

Väl mött!

tisdag 10 december 2013

Sök till styrelsen 2014!

Hej kära medlemmar!

I februari är det dags för TUGs årsmöte. Årsmötet är föreningens högst beslutande organ då de närvarande tar ställning till propositioner och motioner samt att den nuvarande styrelsen avsätts och en ny styrelse väljs in. Motioner skickas in senast 12e januari.

Varför bör du söka in till styrelsen?
Som styrelsemedlem arbetar du för att både du och föreningens medlemmar ska få ut så mycket som möjligt utav studietiden. Detta görs bland annat genom arrangering av event i alla former; tentaplugg, resor, arbetsmarknadsdagar och fester. Du får även möjlighet att påverka studierna, TUG:s framtid och nätverka med lärare och nuvarande studenter såväl som tidigare studenter. Som följd blir du rikare på erfarenheter och möjligheter som är guld värt inför framtiden. Som ett plus i kanten får de som sitter i TUGs styrelse 7,5 meritpoäng som är en fördel inför eventuell utlandsstudie/-praktik.

De poster som finns att söka är följande:
Ordförande
Som ordförande bär du det yttersta ansvaret för föreningen. Du planerar och leder styrelsemöten och ser till att det som beslutas på dessa följs upp och genomförs på ett bra sätt. Du representerar föreningen och för dess talan i offentliga sammanhang samt i dialog med högskolan, lärare, studentkåren och andra studentföreningar. Du gör ditt bästa för att entusiasmera din styrelse och få dem att känna sig trygga i sitt arbete.  Du leder föreningen med glädje och engagemang och fattar beslut med föreningens och medlemmarnas bästa som ledstjärna. Liksom de andra styrelsemedlemmarna deltar du i planeringen av och genomförandet av event.

Du som söker denna post bör ha fördjupade kunskaper i föreningsarbete i allmänhet och i TUGs verksamhet i synnerhet. Därför bör du ha upplevt ett helt verksamhetsår, helst som en del av styrelsen. Du är en ledartyp som vill driva TUG vidare och göra föreningen ännu bättre.

Vice ordförande
I din roll som vice ordförande finns du tillgänglig att stödja ordförande i dennes arbete. Du tar ordförandes plats om denne inte är tillgänglig. Du får en djupare insikt i ordförandes arbete, vilket är nyttigt om du själv siktar på ordförandeposten nästa år. Liksom de andra styrelsemedlemmarna deltar du i planeringen av och genomförandet av event.

Du som söker denna post är redo för att ta dig an en lite tyngre styrelsepost med möjlighet till större ansvar. Kanske har du ambitionen att bli ordförande nästa år.

Kassör
Som kassör är du en av styrelsens nyckelpersoner. Du har hand om föreningens in- och utbetalningar, löpande bokföring, budgetering samt bokslut. Inför event kontrollerar du dagligen bankkontot och e-posten för att skicka bekräftelser till föreningens medlemmar när deras betalningar är registrerade. Liksom de andra styrelsemedlemmarna deltar du i planeringen av och genomförandet av event.

Du som söker denna post har grundläggande kunskaper inom bokföring. Du är engagerad och beredd att vara en central kugge i styrelsen.

Vice kassör
I din roll som vice kassör finns du tillgänglig att stödja kassören i dennes arbete. Du tar kassörens plats om denne inte är tillgänglig. Du får en djupare insikt i kassörens arbete vilket är nyttigt om du själv siktar på ordförandeposten nästa år. Liksom de andra styrelsemedlemmarna deltar du i planeringen av och genomförandet av event.
En proposition ligger på att ta bort denna post, då den i praktiken inte skiljer sig från en ledamots roll.

Sekreterare
Som sekreterare har du ansvar för att föra protokoll under styrelsemötena, författa medlemsutskick och uppdatera hemsidan. Utöver detta deltar du liksom de andra styrelsemedlemmarna i planeringen av och genomförandet av event.

Du som söker denna post ska vara noggrann och uttrycka dig väl i skrift.

Ledamot
Som ledamot är du en representant för TUGs styrelse och du har ansvar för att planera och genomföra alla de evenemang som föreningen arrangerar.

Du som söker posten som ledamot vill få ut mer av din studietid än bara teoretisk kunskap genom att engagera dig i en av Södertörns Högskolas mest aktiva studentföreningar. Du tycker att det är roligt att planera event och du vill påverka vilken typ av event TUG ska arrangera för sina medlemmar.

En proposition ligger på att införa posten "Marknadsföringsansvarig". Denna post skulle innebära ett tätt samarbete med sekreteraren inför utskick om kommande event. Marknadsföringsansvarig skulle vara ansvarig för att designa planscher samt sköta kontakten med medlemmar i de sociala media där föreningen är aktiv (i dagsläget Facebook, Twitter och Instagram). Dessa uppgifter ligger i dagsläget spridda på olika styrelsemedlemmar. Du som söker denna post bör ha ett konstnärligt öga, kunskaper i Illustrator, Photoshop eller liknande, samt uttrycka dig väl i skrift.

Vad ska din ansökan innehålla?

  • ·         En kort beskrivning av dig själv.
  • ·         En kort redogörelse av dina tidigare erfarenheter inom föreningslivet.
  • ·         Ange vilken post du söker.
  • ·      En kort motivering till varför du söker till TUGs styrelse och varför du passar bäst till just den posten du söker.

Hur ansöker du?
Skriv enligt punkterna ovan och skicka in till tug.styrelse+ansok@gmail.com

När ska din ansökan senast vara inne?
Söndag den 12e januari

Under vecka 3 kommer en kallelse till årsmötet att skickas ut till föreningens samtliga medlemmar. Kallelsen kommer innehålla årsmötets dagordning, inkomna propositioner och motioner samt en kopia av de ansökningar som har inkommit tillsammans med valberedningens rekommendationer till posterna ordförande och kassör.

Vi hoppas att du vill vara med och föra TUG vidare! Våga ta steget och sök till 2014-2015 års styrelse!

Väl mött,

TUG-styrelsen

måndag 9 december 2013

I väntan på julledighet!


Nu på onsdag bjuder Turismprogrammet och TUG in alla turismstudenter på julmingel. Kom och mingla med studenter från både Tur11, Tur12 och Tur13 bland lussebullar och glitter! Vi ses i Matmakarnas lokal kl 15. Varmt välkomna!